Gajankush  गजांकुश Gajapushpak गजपुष्पक

Gajapriya गजप्रिय Gajavarna गजवर्ण

Gajanandi गजानंदी Gajavardhana गजवर्धन

Gajakarna गजकर्ण Gajavarta गजवर्त

Gajaratna गजरत्न Gajanayaka गजनायक

अशाच सुंदर नावांसाठी भेट द्या माझ्या पेज ला